Portfolio

Businessplan cultureel wijkcentrum Rotterdam

De deelgemeente Charlois in Rotterdam vroeg ons een businessplan op te stellen voor cultureel wijkcentrum De Larenkamp. De deelgemeente wordt per begin 2014 opgeheven en zij wil het businessplan geïmplementeerd opleveren aan de gemeente voor maart 2014. Het centrum biedt onder meer verhuur, ouderenhuiskamer, horeca en een theater. Een duurzame toekomststrategie moest worden ontwikkeld. De strategie omvat visie, concept, product-markt combinaties, vastgoed (renovatieplan), re-organisatie en juridische vormgeving. De strategie is opgeleverd middels een Businessplan, met een concreet plan van aanpak en planning. Anita Keita is projectleider. Lees ook haar nieuwsbrief van 7 november 2013 over dit project. Inmiddels is het Businessplan door de deelraad unaniem vastgesteld. Er is vervolgopdracht verstrekt voor het eerste deel van de implementatie van het businessplan.