Testimonial

Ellen Krijnen

senior beleidsadviseur gemeente Breda

Anita Keita was in Breda projectleider voor de ontwikkeling van drie brede scholen. 
In het ingewikkelde samenwerkingsverband van gemeente, onderwijs en welzijn wist zij de vaart in het proces te brengen en te houden. Ze is daadkrachtig en creatief en speelt een rol in het vormgeven van nieuwe werkwijzen en inzichten op het snijvlak van maatschappelijke programma’s en vastgoed.
senior beleidsadviseur gemeente Breda