Portfolio

Strategisch beleid schoolbestuur (PO)

PROOLeiden werkt aan nieuw strategisch beleid. De ambitie is dat dit beleid breed gedragen, inspirerend en vernieuwend wordt. De weg ernaar toe is minstens zo belangrijk als het eindresultaat. Het gaat erom dat de organisatie zich ondernemerschap eigen maakt en de organisatie onderdelen echte verbinding maken met elkaar, met de kernwaarden en met de klant. Om dit proces op gang te brengen en te ondersteunen is Anita Keita gevraagd dit proces te begeleiden.

Zij begeleidt de vorming van het strategisch beleid, bewaakt de leidende principes en werkt de‘harde kant’ , de bedrijfsvoering uit. Zij werkt in deze opdracht samen met directeur-bestuurder Marton de Pinth.

Klik hier voor het resultaat: ‘Strategisch Beleidsplan PROOLeiden 2015-2019': http://www.deverlichtingadvies.nl/wp-content/uploads/2013/12/Strategisch-beleid-van-PROOLeiden-2015-2019.pdf

Ter illustratie van de kernwaarden en wat er al op dat gebied gebeurt hebben we i.s.m. de scholen een film gemaakt: bekijk film