Blog post
Advisering Delfzijl en Groningen inzake beheer en exploitatie accommodaties
-
-
door
Testimonial
Advisering Delfzijl en Groningen inzake beheer en exploitatie accommodaties
-
-
door
Portfolio item
Advisering Delfzijl en Groningen inzake beheer en exploitatie accommodaties
-
-
door
Publicatie
Advisering Delfzijl en Groningen inzake beheer en exploitatie accommodaties
-
-
door
Leestip
Advisering Delfzijl en Groningen inzake beheer en exploitatie accommodaties
-
-
door

Steeds meer gemeenten hebben problemen met het goed en binnen financiële kaders regelen van beheer en exploitatie van hun maatschappelijk vastgoed. We adviseren regelmatig gemeentes of (verenigingen van) huurders om dit goed in te richten. Op dit moment adviseert Anita Keita, i.s.m. Etuconsult, de gemeente Delfzijl en de gemeente Groningen. Gemeentes die, nu de accommodaties alweer jaren in gebruik zijn, tegen financiële en organisatorische problemen aanlopen. Strategie en implementatie komen in dit soort opdrachten bij elkaar. Vaak blijkt de strategie van de accommodatie of een groep van accommodaties niet duidelijk of gewijzigd te zijn. Dit pakken we eerst op, in combinatie met afspraken over doelen en samenwerking. Vervolgens zijn het regelen van de organisatie (taken en verantwoordelijkheden) en de financiële doorrekening van even groot belang. Zaken moeten concreet worden en draagvlak gecreëerd. Resultaat is een duidelijke strategie, samenwerking, duidelijkheid en draagvlak bij de gebruikers en(ver-)huurders en last but not least een sluitende exploitatie.

Lees ook