Blog post
Wenkend Perspectief Sociaal Werk
16
-
02
-
2017
door
Anita Keita
Testimonial
Wenkend Perspectief Sociaal Werk
16
-
02
-
2017
door
Anita Keita
Portfolio item
Wenkend Perspectief Sociaal Werk
16
-
02
-
2017
door
Anita Keita
Publicatie
Wenkend Perspectief Sociaal Werk
16
-
02
-
2017
door
Anita Keita
Leestip
Wenkend Perspectief Sociaal Werk
16
-
02
-
2017
door
Anita Keita

Wenkend Perspectief

Naar de leefwereld kun je kijken vanuit twee brillen: problemen versus mogelijkheden en individu versus collectief. Gericht zijn op het oplossen van problemen maakt mensen afhankelijk. In de transformatie van het sociaal domein zijn we op zoek naar kracht, talent; naar dat wat mensen samen kunnen. Daar vinden we de bouwstenen voor welbevinden en geluk.
Welke film laat het wenkend perspectief voor sociaal werk zien? In de gekantelde toekomst voelen inwoners zich verantwoordelijk voor het samenleven in hun buurt, dorp of wijk. Ze kijken om naar elkaar, hebben compassie voor elkaar, doen leuke dingen samen. Ze kennen elkaar, kunnen zich verplaatsen in de ander. Zij beschikken zelf over budgetten waarmee ze ondersteuning kunnen inzetten.
Het wenkend perspectief van sociaal werk is gevisualiseerd in onderstaande infographic. Klik op deze link om de hele publicatie te lezen in het E-Magazine "Sociaal Werk Beweegt" van InvoorZorg.  

Partnerschap in wijk en dorp

Met dit wenkend perspectief onderzoeken inwoners, gemeenten, financiers, welzijns- en andere (maatschappelijke) organisaties hun rol, op onderlinge verbondenheid, legitimatie en gelijkwaardigheid. Alleen samen kunnen zij het wenkend perspectief bereiken, zoals mieren samen bouwwerken maken, zoals zwermen vogels een roofdier kunnen verjagen. In deze gezamenlijke opgaves richten zij zich op wijken en dorpen. Hier worden de financiële middelen én de krachten gebundeld. Partners versterken elkaar, alle activiteiten richten zich op het welbevinden van de inwoners, samen met inwoners. Zij maken tijd en creëren continuïteit en veiligheid om samen te monitoren en te leren. Meetbare effecten zijn meer autonomie en verbondenheid en minder kosten.

Visueel

Lees ook