Blog post
Businessmodel brede scholen
15
-
12
-
2013
door
Anita Keita
Testimonial
Businessmodel brede scholen
15
-
12
-
2013
door
Anita Keita
Portfolio item
Businessmodel brede scholen
15
-
12
-
2013
door
Anita Keita
Publicatie
Businessmodel brede scholen
15
-
12
-
2013
door
Anita Keita
Leestip
Businessmodel brede scholen
15
-
12
-
2013
door
Anita Keita

Studiedag

Is uw brede school klaar voor de toekomst?


Met welke onderdelen van een businessmodel maakt u uw brede school toekomstproof?


Etuconsult organiseert samen met De Verlichting en Tempre en een in company studiedag, waarin u te weten komt hoe u uw brede school of kindcentrum ‘toekomstproof’ kunt maken. Tijdens deze dag delen wij onze ervaring met u in het inzichtelijk maken en oplossen van problemen op het gebied van exploitatie & beheer, en het verbeteren van uw organisatie Op basis van voorbeelden uit de praktijk en uw eigen situatie, krijgt u krijgt u direct toepasbaar advies over het aanpakken van de problemen die het goed functioneren van uw brede school in de weg staan.
- Voor wie: verantwoordelijken van gemeenten en schoolbesturen
- Prijs: €450, excl btw

Dagprogramma

1. Inleiding: ‘Een mooi gebouw maakt nog geen brede school’, door Job van Velsen, Etuconsult

Met een mooi nieuw gebouw ben je er nog niet. De invulling van een brede school of kindcentrum blijkt in de praktijk vaak lastiger dan het er uitziet op de tekentafel. Wij zien steeds vaker in de praktijk dat brede scholen stagneren in hun ontwikkeling doordat de kosten voor exploitatie en beheer niet in de hand te houden zijn. Ook is er vaak sprake van onduidelijkheid in de organisatiestructuur. Bij alle betrokken partijen - de partners in de brede school, de gemeente, het bestuur – leidt dat tot frustraties en ontevredenheid. En dat staat het goed functioneren, het uitvoeren van de visie van de brede school, in de weg. Wanneer daar ook nog krimpproblematiek bij komt, zet dat die verhoudingen nog verder op scherp. Hoe kom je hieruit en kun je de brede school een stap verder brengen?2. ‘Goede managementinformatie is de sleutel tot succes’, door Anita Keita, De Verlichting

Om de problemen op het gebied van financiën en beheer & exploitatie op te kunnen lossen en in de toekomst te voorkomen, is de eerste stap te zorgen voor goede managementinformatie. Onze ervaring is dat de managementinformatie, met betrekking tot zowel het hele gebouw als de verschillende functies daarin, vaak niet op orde is. Op basis van onjuiste en onvolledige informatie is het niet mogelijk om goed te sturen en juiste besluiten te nemen.3. ‘Betere samenwerking én lagere kosten met goede organisatiestructuur’ , door Job van Velsen en Anita Keita
Korte inleiding over de organisatorische aspecten van een brede school of kindcentrum. Een heldere organisatiestructuur en duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden zorgt voor een betere samenwerking en kan de kosten aanzienlijk omlaag brengen. Wie maakt plannen, wie maakt begrotingen, wie voelt zich verantwoordelijk en wie ís verantwoordelijk, hoe werken we samen, etc.? Vervolgens kijken we naar de situatie in uw eigen organisatie.4. Discussie over dilemma’s binnen MFA’s, door Job van Velsen, Anita Keita en Tonny van den Berg


In grote MFA’s speelt een aantal dilemma’s die wij steeds terug zien. Deze, en de dilemma’s die u in uw eigen praktijk tegen komt, bespreken we met elkaar in een discussie:
- Met meerdere denominaties onder één dak: ga je dan concurreren of samenwerken?
- Bij krimp: tot hoever ga je concurreren of moet je dan juist samenwerken?
- Wie is verantwoordelijk voor de wijkfuncties in de MFA’s?
- De relatie tussen opvang en de verschillende scholen in een MFA: meerwaarde of ellende?5. Afronding
- Samenvatting, conclusies, evaluatie en een uniek aanbod.

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie over deze studiedag en om u aan te melden, kunt u contact opnemen met Marianne Lagerburg via mariannelagerburg@etuconsult.nl of op 036 532 5785. De kosten zijn €450.

Lees ook