Blog post
Businessplan verzelfstandiging gemeentelijke accommodaties Binnenmaas
-
-
door
Testimonial
Businessplan verzelfstandiging gemeentelijke accommodaties Binnenmaas
-
-
door
Portfolio item
Businessplan verzelfstandiging gemeentelijke accommodaties Binnenmaas
-
-
door
Publicatie
Businessplan verzelfstandiging gemeentelijke accommodaties Binnenmaas
-
-
door
Leestip
Businessplan verzelfstandiging gemeentelijke accommodaties Binnenmaas
-
-
door

De gemeente Binnenmaas wilde beheer, exploitatie en onderhoud van een deel van haar accommodaties verzelfstandigen. Het ging om een recreatieoord, alle binnensportvoorzieningen, de welzijnsaccommodaties en overige gemeentelijke accommodaties. De gemeente wilde een regierol houden en sturen op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de maatschappelijke accommodaties. De exploitatierisico’s werden verlegd naar de nieuwe BV. Het project liep al drie jaar, een verzelfstandigingsplan was gereed. Toch kreeg men geen draagvlak voor het plan bij de OR en de gemeenteraad.

Onze strategie was het businessplan vanuit het perspectief van de nieuwe BV opzetten (in plaats van gemeentelijk perspectief). Hierdoor kon ondernemerschap echt worden vormgegeven. Het plan werd financieel haalbaar, inclusief de gewenste bezuinigingen. De OR en de gemeenteraad hebben inmiddels ingestemd met de verzelfstandiging. Anita Keita, toen adviseur bij Penta Rho, en Mark Vonken vormden het projectteam.

Lees ook