Blog post
De toekomst van Gezond Overijssel
-
-
door
Testimonial
De toekomst van Gezond Overijssel
-
-
door
Portfolio item
De toekomst van Gezond Overijssel
-
-
door
Publicatie
De toekomst van Gezond Overijssel
-
-
door
Leestip
De toekomst van Gezond Overijssel
-
-
door

Workshopleider "Eigen Regie"

Onlangs verzorgde ik de inleiding bij de bijeenkomst ‘Eigen Regie: de relatie patiënt en professional’ en de redactie van het bijbehorende essay. Naar aanleiding daarvan vroeg het Trendbureau Overijssel mij drie workshops te geven bij het lanceren van de toekomstverkenning op 29 juni, van 16 tot 20 uur, in Hardenberg.

Eigen regievoering is het organiseren en coördineren van het eigen leven, gericht op een goed leven naar eigen oordeel: welbevinden.
Niemand is alleen kwetsbaar of sterk, ieder heeft wat te vragen en te bieden. Dat maakt ook dat eigen regievoeren niet alleen over het individu gaat. Het gaat ook over de samenwerking tussen individuen.
Het besef dringt langzaam door dat we met elkaar in gesprek moeten gaan, een morele verantwoordelijkheid hebben voor elkaar. De verwachting is dat het niveau van wijken en dorpen hierbij van toenemend belang wordt. Tekenen hiervan zijn bewonersbedrijven, zorgcoöperaties, burgerbesturen en burgerbegrotingen.


In de workshop spreken we over hoe deelnemers werken aan versterking van eigen regie op individueel en collectief niveau, met welbevinden als beoogd effect.


Zie voor meer info: http://trendbureauoverijssel.nl/events/congres/congres-gezond-overijssel-2016

Lees ook