Blog post
Hoe zorg en sociaal werk elkaar versterken
11
-
03
-
2016
door
Testimonial
Hoe zorg en sociaal werk elkaar versterken
11
-
03
-
2016
door
Portfolio item
Hoe zorg en sociaal werk elkaar versterken
11
-
03
-
2016
door
Publicatie
Hoe zorg en sociaal werk elkaar versterken
11
-
03
-
2016
door
Leestip
Hoe zorg en sociaal werk elkaar versterken
11
-
03
-
2016
door

Veel vragen van cliënten komen onnodig in de zorg terecht. Nu zorg en sociaal werk samenwerken in sociale wijkteams en steeds meer naar elkaar te groeien, wat is dan de unieke kracht van sociaal werk? Daar gaat de lezing over. Ik deel je mijn persoonlijke samenvatting.

Positieve gezondheid

Machteld Huber introduceerde in 2011 een nieuw gezondheidsconcept: positieve gezondheid.  Dat is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Als zorgverleners zich laten leiden door dit nieuwe gezondheidsconcept, schuiven ze meer op naar welzijn. Volgens de lector is de opdracht van welzijn om "aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg en pro-actief en effectief de verbinding te leggen met de gezondheidszorg". Zij vindt dat welzijn wat te bieden heeft.

Drie parels

Verharen noemt 3 parels van sociaal werk:

  1. Integraal werken: sociaal werkers schuwen de complexiteit niet, ze hebben geen checklist maar hebben integraal werken geïnternaliseerd. Ze kijken naar het geheel: de mens in relatie tot zijn/ haar omgeving. Hierbij nemen ze, in tegenstelling tot Huber, ook het materiële mee: is er brood op de plank?
  2. Sterk in begeleiden: sociaal werkers zijn geen behandelaars, zoals zorgverleners zich vaak voelen. Hun relatie met de doelgroep is gelijkwaardig.
  3. Multilevel benadering: de sociaal werker heeft aandacht voor persoonlijke, omgevings- en maatschappelijke factoren. Hierbij betrekt men aspecten als woonomgeving, werkomstandigheden en maatschappelijke positie.

Samenwerken

Sociaal werkers zijn sterk in dialoog: dat is een gesprek gericht op het proces van uitwisseling, zonder op voorhand tot overeenkomst te willen komen. Het gaat om goed luisteren naar wat de ander zegt en bedoelt. Nieuwsgierig zijn. "In dialoog groeit het bewustzijn van de eigen visie en het begrip naar elkaar" volgens de lector.

Ik denk dat sociaal werkers niet bang moeten zijn als zorgverleners hun werkwijze gaan overnemen. Het is in het belang van de doelgroep als zorgverleners zich ook de parels van sociaal werk eigen maken. Die doelgroep wordt zo beter begeleid. De sociaal werker krijgt tijd om weer anderen te bereiken. Onder andere de  grote groep burgers die potentieel veel voor anderen kunnen betekenen en nu nog op de bank blijven zitten.

Lees het hele artikel via deze link.

Lees ook