Blog post
Marton de Pinth
-
-
door
Marton de Pinth
Testimonial
Marton de Pinth
-
-
door
Marton de Pinth
Bestuurder PROOLeiden
Portfolio item
Marton de Pinth
-
-
door
Marton de Pinth
Publicatie
Marton de Pinth
-
-
door
Marton de Pinth
Leestip
Marton de Pinth
-
-
door
Marton de Pinth

Schoolbestuur PROOLeiden, voor primair en speciaal Openbaar Onderwijs te Leiden, werkt aan nieuw strategisch beleid. Anita Keita voert de procesbegeleiding uit om tot een breed gedragen beleid te komen. Zij bewaakt dit proces vanuit gezamenlijk vastgestelde leidende principes en geformuleerde doelstellingen.

De weg ernaar toe is minstens zo belangrijk als het eindresultaat. In deze opdracht ontwerpt ze samen met een stuurgroep, waarin bestuur en schoolleiding zitting hebben. Het gaat erom dat de organisatie zich ondernemerschap eigen maakt en de organisatie onderdelen echte verbinding maken met elkaar, met de kernwaarden en met de stakeholders. Anita laat in haar begeleiding zien zowel oog voor de ‘zachte’ /proceskant als de‘harde’/ product – en bedrijfsvoeringskant te hebben. Mede door haar scherpe begeleiding en betrokkenheid ontwikkelt zich een beleid dat breed gedragen, inspirerend en vernieuwend wordt.Lees ook