Blog post
Naar een verbonden organisatie
-
-
door
Testimonial
Naar een verbonden organisatie
-
-
door
Portfolio item
Naar een verbonden organisatie
-
-
door
Publicatie
Naar een verbonden organisatie
-
-
door
Leestip
Naar een verbonden organisatie
-
-
door

Intern = extern

SMWO staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. SMWO gaat uit van het probleemoplossend vermogen van mensen en verbindt daarom inwoners in wijken en dorpen. SMWO is faciliterend, ondersteunend, verbindend en werkt prikkelend om talenten aan te boren en sociale netwerken te bouwen.
SMWO beseft dat de wijze van intern organiseren consistent moet zijn met deze naar buiten uitgedragen visie. Alleen samenhang tussen extern en intern kan zorgen voor succes. De interne opgave is een inclusieve organisatie, waar iedereen mee kan doen. Met probleemoplossende en verbonden medewerkers, met elkaar en met de organisatie. Het management van SMWO wil hieraan faciliterend en ondersteunend zijn, medewerkers prikkelen hun talent in te zetten en medewerkers met elkaar tot ontwikkeling en tot grote resultaten laten komen.

De vraag

Hoe kunnen we de organisatie congruent maken met onze externe opgave en veerkrachtig in de hectische context? Wat is nodig om medewerkers mee te laten doen, zich verbonden te laten voelen, hun talent te benutten en in samenwerking met collega’s elkaar te versterken en problemen op te lossen?
De vraag is tot aanbevelingen te komen voor meer binding en verbinding van medewerkers met elkaar en met de organisatie. Interviews met medewerkers en/of teams wordt gezien als eerste stap.  

Lees ook