Blog post
Opstellen woonvisie Enschede 2025-2040, thema wonen-welzijn-zorg
-
-
door
Testimonial
Opstellen woonvisie Enschede 2025-2040, thema wonen-welzijn-zorg
-
-
door
Portfolio item
Opstellen woonvisie Enschede 2025-2040, thema wonen-welzijn-zorg
-
-
door
Publicatie
Opstellen woonvisie Enschede 2025-2040, thema wonen-welzijn-zorg
-
-
door
Leestip
Opstellen woonvisie Enschede 2025-2040, thema wonen-welzijn-zorg
-
-
door

Enschede heeft in 2011 de Woonvisie 2025-2040 ontwikkeld. Eén van de thema’s die is uitgewerkt, is wonen i.r.t. zorg. Anita Keita, toen adviseur van Penta Rho, was de voortrekker van de werkgroep Zorg. De opdracht voor de werkgroep Zorg was het omschrijven welke vraag er de komende decennia naar wonen i.r.t. zorg zal ontstaan in Enschede. De trekker heeft gezorgd voor het samenbrengen van de juiste mensen, inhoud en de communicatie met alle bestuurlijke niveaus.


Lees ook