Blog post
Populatiebekostiging De Thij
-
-
door
Testimonial
Populatiebekostiging De Thij
-
-
door
Portfolio item
Populatiebekostiging De Thij
-
-
door
Publicatie
Populatiebekostiging De Thij
-
-
door
Leestip
Populatiebekostiging De Thij
-
-
door

Per 1 april 2016 start Menzis, samen met Plusaanbieder Zorggroep Sint Maarten en 2 andere aanbieders (Zorgfederatie Oldenzaal en CarintReggeland) een experiment in Oldenzaal . Door populatiebekostiging wordt de wijkverpleging in de wijk De Thij op een andere manier gefinancierd: via een normbudget en zgn ‘shared savings’. Het op een afwijkende manier financieren geeft zorgaanbieders een positieve prikkel om zo efficiënt mogelijk te werken aan een zo hoog mogelijk welbevinden van de klant.

De andere manier van financieren geeft wijkverpleegkundigen en verzorgenden de mogelijkheid om zich vrijer te voelen interventies toe te passen die bijdragen aan de zorgdoelstellingen. Daarnaast worden zij uitgedaagd meer samenwerking te zoeken met elkaar en met anderen zoals mantelzorgers en wijkbewoners, wmo-consulenten, welzijnswerkers huisartsen.


Beoogde effecten zijn dat beter wordt samengewerkt binnen de wijkverpleging, dat zorg wordt afgeschaald waar mogelijk en dat opschaling (naar bijvoorbeeld ziekenhuis of verpleeghuis) wordt voorkomen.
Doelen zijn minimaal gelijkblijvend maar bij voorkeur hoger welbevinden van de klant, het tegengaan van verspilling en het bevorderen van efficiënte inzet van maatschappelijke middelen. Welbevinden wordt gedefinieerd en gemeten op drie domeinen: autonomie, competentie en verbondenheid.

De Thij is gekozen omdat de wijk het werkgebied is van het Samenwerkingsverband Oldenzaal. Aan dit samenwerkingsverband nemen, naast de drie zorgorganisaties ook de welzijnsorganisaties en de gemeente deel. Het verband wordt geadviseerd door Anita Keita, vanuit van het landelijke ondersteuningsprogramma InvoorZorg.

Lees ook