Blog post
Samenwerken aan Dagbesteding
-
-
door
Testimonial
Samenwerken aan Dagbesteding
-
-
door
Portfolio item
Samenwerken aan Dagbesteding
-
-
door
Publicatie
Samenwerken aan Dagbesteding
-
-
door
Leestip
Samenwerken aan Dagbesteding
-
-
door

Samenwerken aan Dagbesteding

Sinds 2 jaar zijn aanbieders van dagbesteding in Cuijk en Mill met elkaar in gesprek over klantgerichte samenwerking. Zij delen de visie op dagbesteding en willen nu de stap zetten van denken naar doen. Ze hebben Anita Keita gevraagd hen hierin te begeleiden.

Gewenste situatie

Op dit moment bieden diverse aanbieders op diverse locaties dagbesteding. Er zijn algemene voorzieningen (zonder indicatie) voor inloop en ontmoetingen en er zijn geïndiceerde gespecialiseerde dagbestedingen. Veelal zijn deze dagbestedingen gericht op een specifieke doelgroep, soms zijn deze geschikt voor meerdere doelgroepen. Soms zijn ze nabij de woonplaats maar vaak worden deelnemers met taxi’s gebracht.
In het kader van de transformatie in het sociaal domein is het wenselijk om dagbesteding meer gericht te maken op de behoeften van de individuele deelnemer binnen diens lokale context. Dat betekent bijvoorbeeld integraal, nabij, zoveel mogelijk verbonden met het dagelijks leven in de omgeving naar keuze van de deelnemer. Om dit te bereiken is het mengen van doelgroepen en daarmee samenwerking tussen aanbieders en met inwoners mogelijk.
De betrokkenen hebben Anita Keita gevraagd hun samenwerkingsproces te begeleiden. De doelstelling van de samenwerking is om op basis van benoemde uitgangspunten door afstemming tot een haalbaar inhoudelijk en financieel plan te komen voor alle betrokkenen.

Lees ook