Blog post
Sociaal Werk Beweegt
14
-
02
-
2017
door
Anita Keita
Testimonial
Sociaal Werk Beweegt
14
-
02
-
2017
door
Anita Keita
Portfolio item
Sociaal Werk Beweegt
14
-
02
-
2017
door
Anita Keita
Publicatie
Sociaal Werk Beweegt
14
-
02
-
2017
door
Anita Keita
Leestip
Sociaal Werk Beweegt
14
-
02
-
2017
door
Anita Keita

Sociaal Werk Beweegt

De preventieve werking van sociaal werk versterkt de kwaliteit van leven van inwoners, het vergroot de onderlinge verbondenheid in de wijk en bespaart maatschappelijke kosten. Dit blijkt uit de resultaten van verandertrajecten van 26 sociaalwerk organisaties, waaronder Sociom, Solidez en Forte.
Zij zijn door mij begeleid vanuit de Thematranche Welzijn van het VWS programma In voor zorg!

Preventieve werking Sociaal Werk

Het zichtbaar maken van de preventieve werking van sociaal werk gebeurde gedurende de verandertrajecten met behulp van verschillende meetinstrumenten. Daarmee is zichtbaar geworden dat vervanging van individuele naar collectieve hulp én van zorg naar sociaal werk mogelijk is. Mede door de inzet van sociaal werk is de kwaliteit van leven toegenomen en zijn er in de meeste gevallen maatschappelijke kosten bespaard. Kosten op het gebied van huisvesting, justitie of (geestelijke gezondheid)zorg zijn voorkomen.

Dagbesteding nieuwe stijl

Zo nam Sociom in 2015 in het Land van Cuijk de dagbesteding voor ouderen van een zorgorganisatie over. De gemeente vroeg hen vraaggericht te gaan werken. Sociom zette in op dagbesteding in en verbonden met de dorpen. Dus per dorp een goed bereikbare dagbesteding, waar mensen konden doen wat ze graag willen. Dat bleek niet met z'n allen 1 activiteit te zijn maar in kleine groepjes tuinieren, de krant lezen, wandelen etc. In nauwe samenwerking met verenigingen , scholen en inwoners van de dorpen komen steeds meer verbindingen tot stand. De volgende stap is dat ook de cliënten van gespecialiseerde dagbestedingen, zoals GGZ, mensen met een beperking, terecht kunnen in hun eigen dorp. Sociom, zorgaanbieders, inwonerscoöperaties en gemeenten zijn een proces aangegaan om dit samen voor elkaar te krijgen.

E-zine, dilemmaspel en congres
De resultaten van de Thematranche zijn mede door Sociom, Solidez en Forte op maandag 13 februari tijdens het congres ‘Sociaal werk beweegt’ aan andere sociaalwerkorganisaties, gemeenten en zorgorganisaties gepresenteerd. De resultaten, praktijkverhalen en voorbeelden zijn ook gedeeld in een digitaal magazine. Het Dilemmaspel voor stakeholders van Sociaal Werk (denk aan gemeenten, inwoners, ondernemers, andere organisaties) is via mijn site te bestellen.

Meer informatie?

Contact mij voor meer informatie: a.keita@deverlichtingadvies.nl

Meer informatie over het verandertraject van Sociom:
- Dorpsteam St. Anthonis
- Raad van Advies
- Van inwoners, leren, monitoren en verantwoorden

Meer informatie over het verandertraject van Solidez:
- Partnerschap inwoners, gemeente en sociaal werk

Meer informatie over het verandertraject van de kleinere sociaalwerk organisaties, waaronder Forte.

Meer informatie over de het programma In voor zorg! en de Thematranche Welzijn zie het hele E-magazine.  

Wenkend Perspectief

Hoe verder? Ik schreef, met dank aan veel kritische meelezers, het Wenkend Perspectief voor Sociaal werk. Het is is gevisualiseerd in een infographic. Klik op de gezamenlijke opgaves en maatschappelijke effecten om voorbeelden uit de praktijk te lezen.

Lees ook