Blog post
Stakeholders en Strategie VO Leiden
-
-
door
Testimonial
Stakeholders en Strategie VO Leiden
-
-
door
Portfolio item
Stakeholders en Strategie VO Leiden
-
-
door
Publicatie
Stakeholders en Strategie VO Leiden
-
-
door
Leestip
Stakeholders en Strategie VO Leiden
-
-
door

Scholengroep Leonardo de Vinci (LdV, voortgezet onderwijs, 3 scholen, 3000 leerlingen) heeft een strategisch beleidsplan 2012-2016. De ambitie is het bestaande plan als vertrekpunt te nemen en dit te concretiseren:

  • Wat is de betekenis van de kernwaarden in de praktijk?
  • Welke ambities zijn er t.a.v. onderwijsvernieuwing in relatie tot een betere balans tussen klassikaal en maatwerk onderwijs, 21e eeuwse vaardigheden, onderwijstijden en roostering, werkdruk en taakbeleid.


De Scholengroep wil de ambitie concretiseren door het plannen van verschillende stakeholders overleggen. LdV heeft me gevraagd dit proces te begeleiden. Gezien het streven naar samenwerking tussen de 3 scholen én ook de eigenheid van iedere school, werken we op 3 niveaus:

  • Op scholengroep niveau hebben we een werkgroep van leerlingen, ouders, docenten en schoolleiders gevormd, afgevaardigd van ieder van de 3 scholen. De rol van de werkgroep is de aanpak voor te bereiden en de resultaten van die aanpak te interpreteren.
  • Per school organiseer ik, in nauwe samenwerking met de schoolleiding, een stakeholders bijeenkomst. Per school wordt die bijeenkomst op eigen wijze voorbereid. Ik faciliteer hierbij en denk mee. Aanwezig zijn leerlingen, ouders, medewerkers en externen. Op een school werken we samen met de Stichting Leerkracht en geven we de bijeenkomst vorm door een Stakeholders Arena.
  • In de klassen praten mentoren of docenten met leerlingen over goed onderwijs en verzamelen zij input voor de bijeenkomsten.

Resultaat

De resultaten worden door mij verwerkt in een concept eindrapport. Dit wordt besproken met de bovenschoolse werkgroep en met de schoolleiders.  Het eindrapport besteedt, naast inhoud ook aandacht aan monitoring en verantwoording en aan samenwerken, reflecteren en leren van elkaar, zowel binnen als tussen de scholen. Tot slot biedt het eindrapport alle ingrediënten voor het opstellen van een Transitieplan.


Lees ook