Blog post
Stakeholdersbijeenkomst Sociaal Werk
-
-
door
Testimonial
Stakeholdersbijeenkomst Sociaal Werk
-
-
door
Portfolio item
Stakeholdersbijeenkomst Sociaal Werk
-
-
door
Publicatie
Stakeholdersbijeenkomst Sociaal Werk
-
-
door
Leestip
Stakeholdersbijeenkomst Sociaal Werk
-
-
door

Where the spirit meets the bone

Sociom wilde een stakeholders bijeenkomst organiseren. Om te laten zien waar ze de afgelopen periode aan gewerkt hebben en welke ontwikkeling ze hebben doorgemaakt. Dat is van belang vanuit de visie dat Sociom hun droom niet alleen kan verwezenlijken. Dit kan alleen samen met haar stakeholders. Genodigd waren gemeenten, zorg en onderwijs organisaties, ondernemers en actieve bewoners. Er waren bijna 100 deelnemers. Ik mocht de bijeenkomst mee helpen voorbereiden en leiden.

Dromen

Het eerste deel van de bijeenkomst ging over dromen. Wat is het ideaal waar we samen aan werken? Welke stappen zetten Sociom en de stakeholders in de richting van dat ideaal? In de ideale toekomst voelen burgers zich verantwoordelijk voor het samenleven in hun buurt, dorp of wijk. Ze kijken om naar elkaar, hebben compassie voor elkaar, doen leuke dingen samen. Ze kennen elkaar, kunnen zich verplaatsen in de ander. Zij beschikken zelf over budgetten waarmee ze ondersteuning kunnen inzetten.

Samen organiseren

Bij het tweede deel kwam de organisatiekant aan bod. Bij de ideale toekomst aan de voorkant, onze samenleving, hoort ook een ideale toekomst aan de achterkant, het zijn 2 zijdes van dezelfde medaille. Die ideale toekomst gaat over gebiedsgericht organiseren en financieren, partnerschap tussen inwoners, gemeenten en organisaties die het gebied ondersteunen. Partnerschap betekent in financiële zin, samenwerken, ontschotten, niet alleen inhoudelijk maar ook financieel: budgetten bij elkaar leggen en verdelen over wat nodig is. Het belang van individuele organisaties neemt af, de inwoner gaat het om de juiste professional op de juiste plek die je juiste ondersteuning biedt. Sociom en de stakeholders deelden hun zorgen en dilemma's met elkaar en formuleerden adviezen aan elkaar.

Op deze link lees je het verslag van de bijeenkomst, lees je over de achtergrond van de titel en zie je de film en foto's.  

Lees ook