Blog post
Stakeholdersbijeenkomst Welzijn Rijswijk
-
-
door
Testimonial
Stakeholdersbijeenkomst Welzijn Rijswijk
-
-
door
Portfolio item
Stakeholdersbijeenkomst Welzijn Rijswijk
-
-
door
Publicatie
Stakeholdersbijeenkomst Welzijn Rijswijk
-
-
door
Leestip
Stakeholdersbijeenkomst Welzijn Rijswijk
-
-
door

Stakeholdersbijeenkomst Welzijn Rijswijk

De gemeente Rijswijk organiseert dit voorjaar een Brede Welzijnsbijeenkomst voor alle partners in het sociaal domein. Met alle veranderingen in het sociaal domein wil de gemeente met alle betrokkenen stilstaan bij de waarde van welzijnswerk: wat is het, wat draagt het bij en benutten we de potentie voldoende? Anita Keita en Nico de Boer begeleiden samen deze bijeenkomst.

Aanpak

De bijeenkomst openen we door enkele lokale helden (inwoners) te interviewen: wat doen ze, waarom en door wie voelen ze zich gesteund? In een lezing vertellen we over de veranderde werkelijkheid na de decentralisaties en de consequenties voor alle stakeholders. Over de waarde van investeren in samenleven en de rol van sociaal werk en andere stakeholders hierin.
De aanwezigen gaan vervolgens in groepen aan de slag met het Dilemmaspel Sociaal Werk (zie onder publicaties) om met elkaar in gesprek te gaan over dagelijkse dilemma's. Doel is elkaar begrijpen en andere perspectieven laten zien. We sluiten de middag af met een korte plenaire terugkoppeling.

Lees ook