Blog post
Strategisch Huisvestingsplan Kentalis, regio Zuid
-
-
door
Testimonial
Strategisch Huisvestingsplan Kentalis, regio Zuid
-
-
door
Portfolio item
Strategisch Huisvestingsplan Kentalis, regio Zuid
-
-
door
Publicatie
Strategisch Huisvestingsplan Kentalis, regio Zuid
-
-
door
Leestip
Strategisch Huisvestingsplan Kentalis, regio Zuid
-
-
door

Kentalis biedt diagnostiek, zorg, wonen en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren. Door de veranderende context van wet- en regelgeving en doelgroepen staat men voor strategische keuzes. Ons advies bestond uit 3 stappen. De eerste stap was de confrontatie van missie, status quo en ontwikkelingen. Hieruit kwam naar voren dat de organisatie een aantal strategische keuzes wil maken. Daarnaast wil men, n.a.v. de eerste rapportage, het systeem van financiële doorbelasting aanpassen. Daarna volgt de vertaling naar een strategisch huisvestingsplan. Dit strategisch plan wordt doorgerekend naar investeringen en lange termijn begrotingsconsequenties. Ik werkte samen met Jan Roelofs van Penta Rho. Het projectteam bestond uit de directeuren zorg, onderwijs en vastgoed.


Lees ook