Blog post
Wat ik doe?
09
-
03
-
2014
door
Anita Keita
Testimonial
Wat ik doe?
09
-
03
-
2014
door
Anita Keita
Portfolio item
Wat ik doe?
09
-
03
-
2014
door
Anita Keita
Publicatie
Wat ik doe?
09
-
03
-
2014
door
Anita Keita
Leestip
Wat ik doe?
09
-
03
-
2014
door
Anita Keita

Strategie en waarmaken

Voor wie zich afvraagt wat ik precies doe deel ik graag mijn belevenissen van de afgelopen week. Na de periode van voorjaarsvakanties in het noorden van het land, met weinig afspraken en veel, een beetje eenzaam, voorbereidend werk achter mijn bureautje, was afgelopen week vol afspraken.

Verzelfstandiging cultureel wijkcentrum

Maandag voerde ik in Rotterdam gesprekken met kandidaat bestuurders voor De Larenkamp. Dat is een cultureel wijkcentrum waarvoor de deelgemeente Charlois me in mei jl. vroeg een toekomstbestendig bedrijfsplan te maken. Dat plan is klaar, door de deelraad unaniem vastgesteld. Een zelfstandige stichting neemt de exploitatie over, wijkleerbedrijf, talentontwikkeling, theater, verhuur, medisch centrum worden belangrijke nieuwe functies. Een renovatieplan ligt klaar. Top dus dat 6 getalenteerde personen zich gemeld hebben als bestuurder voor de stichting.

Visie op wijkfunctie

Dinsdag leidde ik een bijeenkomst in een gemeente waar in twee brede scholen in verschillende wijken de wijkfunctie opnieuw vorm moet worden gegeven. Met als doel beter aan te sluiten op de vraag van bewoners én te bezuinigen, vergelijkbaar met mijn opdracht in Rotterdam. We kregen snel de kern van visie op de wijk, doelgroepen, doelen en partners in beeld. Dit deed ik samen met gemeente, wijkbewoners en opbouwwerkers.

Brede school en Welzijn

Woensdag heb ik een collega zelfstandig adviseur opgezocht om te sparren over een programma voor een bijeenkomst. Ik had behoefte aan feedback, heel fijn om dat af en toe te organiseren.

Daarna bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuw te bouwen brede school in Zoeterwoude. M.n. gewezen op de risico’s en de noodzaak deze te onderkennen en met elkaar te bespreken om deze op aanvaardbaar niveau te brengen.

Eind van de middag snel terug naar Nijmegen voor de kennismaking met de Raad van Toezicht van Tandem. Een welzijnsorganisatie waar ik de komende week trainee van de RvT zal zijn. Dit in het kader van een programma voor werkervaring ‘toezichthouder nieuwe stijl’. Dat was ontzettend inspirerend; gezien de ontwikkelingen en uitdagingen waar welzijn voor staat, kennis te maken met het werk van een van de opbouwwerkers, kennismaken met de RvT leden, en dat allemaal in Nijmegen. Stad waar ik woon maar zelden werk.

Waarde van strategisch beleid

Donderdag had ik o.a. een bijeenkomst met directeuren om te praten over de rol van een ideaal strategisch beleid: hoe geeft het houvast, verbindt het, geeft het ruimte voor diversiteit en beweging. Iedereen vond het heel goed daar eens bij stil te staan. Naar mijn idee won het strategisch beleid met de minuut aan importantie.

Visie, strategie én waarmaken

Vrijdag de laatste 3 kandidaten voor het bestuur van De Larenkamp gesproken en goede hoop op een ‘go’ van de verantwoordelijk wethouders van het college. Wat een mooie job heb ik toch en wat heerlijk om in ontwikkeling te zijn, van mijn oude projectmanagement naar strategisch advies én het voor elkaar krijgen en laten landen van dat advies. Boter bij de vis!

Lees ook